Archive | August 28, 2017

Ánh Trăng – Moonlight

                   Ánh Trăng   Tác Giả: Thân Trọng Sơn chuyển ngữ từ bản tiếng Pháp “Clair De Lune” của Guy De Maupassant. Bà Julie Roubère đang đợi người chị cả là bà Henriette Létoré trở về sau chuyến đi Thuỵ Sĩ. Gia đình Létoré đã đi gần […]