Ngăn Cách – Separation

 Ngăn Cách

Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời .
Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài.
Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm mầu cũng đã say nhiều.
Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần

Nhưng không ai nào ngờ, duyên đang mặn mà bỗng đã chia lìa
Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn.
Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời, chớ trách nhau hoài
Lời từ ly êm ái, để đâu không nói đêm nay…

Từ ngày mai ngăn cách, hết rồi là khi đưa đón
Có mấy ai không buồn lúc duyên chưa tròn thương mến
Em lên xe hoa rồi! Biết rằng sầu để một người
Rượu hồng chẳng được say mà đành lòng nếm chua cay!

Mây sao quên hạn kỳ?
Cho trăng buồn vì nhớ mãi câu thề.
Mây đem mưa trở lại, mưa hay nhiều lời, khiến trăng mỉm cười…

Không! Trăm không ngàn lần, không ai giận hờn nếu đã hay rằng:
“Lòng người như chiếc lá, nằm trong cơn gió vô tình”
Tác giả: Y Vân
(English Version)

Separation

We have loved each other in this life,
And we have dreamed of an eternal love,
Then we became deeply connected through our words,
For we have only known each other for a day,
And yet we have loved each other all of our lives.
Please let our love last forever.

When we said goodbye for the first time,
Our preordained love had not bloomed in full color yet.
But we were so crazy about each other.
In the beginning, we got to know each other,
Until our new love grew into deep devotion.

But no one could have suspected that,
Our tender love would suddenly be interrupted.
The night we said goodbye was so cold.
We held hands for one last time,
Until tomorrow we would not be together anymore.

The night is no longer young.
Please utter a few kind words.
Let’s not blame each other any longer.
There are so many words left unsaid between us,
There will be no more soothing talk of love tonight.

From tomorrow we’ll be separated.
Our brief time together will come to an end.
There are few people who would not be heartbroken.
To discover their inevitable fate would not be full of love.
Now you’ve stepped into your floral wedding carriage,
Knowing the sorrow you have left behind.
I could not taste the pink wine,
So I resigned myself to taste bitterness.

The clouds have forgotten their promise,
Making the moon sorrowful,
With the memory of our eternal vow.
The clouds bring love anew,
With rains so full of words that the moon has to smile.
No! Not hundreds or thousands of times,
Could anyone be angry if they knew,
“The human heart is like a leaf blowing in a careless wind.”

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Ngăn Cách” Of Musician Y Vân.

One response to “Ngăn Cách – Separation”

  1. Bà Tám says :

    Mình thích bản nhạc này lắm.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: