Archive | August 16, 2017

Thư tình gửi một người – The Love Letters (9)

Thư Tình Gửi Một Người (9)    Tác giả: Trịnh Công Sơn Blao 21/10/1964 (9) Dao Ánh, Anh vừa về đến đây sau gần một tuần nằm ở Sài Gòn với Cường, Như thế là lêu lỏng quá sức rồi. Anh vẫn thường hay bỏ đi bất ngờ như thế. Một buổi sáng thức dậy […]

Dấu Chân Địa Đàng – The Footfrints In Heaven

  Dấu Chân Địa Đàng Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền Bàng hoàng lạc gió mấy miền Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm Ngựa buông vó người đi […]