Archive | July 26, 2017

Thư tình gửi một ngừơi – The Love Letters (8)

Thư tình gửi một người (8)   Sài Gòn 18/10/1964 Dao Ánh, Bức thư anh gửi sau cùng cho Ánh , anh đã chờ tin Ánh ngút ngàn bằng hai chuyến đi Đà Lạt và ba lần về Sài Gòn. Như thế là mất hẳn tin Ánh rất lâu.Anh mong là Ánh không phải bệnh, […]