Archive | July 20, 2017

Thư tình gửi một người – The Love Letters (6)

Thư tình gửi một người (6)   Chủ nhật 20/9/1964 Dao Ánh, Buổi sáng Đà Lạt mưa. Trời lành lạnh. Ở Đà Lạt chắc sẽ có rét Nàng Bân suốt mùa. Những người đi lễ sớm đã băng qua khoảng đường anh nhìn thấy được từ trên này. Chuông nhà thờ đỗ lúc anh còn […]