Archive | July 17, 2017

Thư tình gửi một người – The Love Letters (5)

Thư tình gửi một người (5)   19/9/1964 Ánh thân mến, J’entends sifffjer le train quấn chặt cổ anh như một loài rắn , quấn chặt thân anh, quấn chặt ngực anh. Anh co mình ngồi im, tiếng hát Khánh Ly thả xuống, trải dài, chạy quanh vùng bóng tối của Night Club, trói gọn […]