Archive | July 15, 2017

Thư tình gửi một người – The Love Letters (4)

        Thư tình gửi một người (4)   18/9/1964 Ánh thân mến,   Buổi sáng sớm đến nhà dây thép chưa mở cửa nên anh không gửi được. Bây giờ là trưa. Anh vừa thức dậy. Sao bỗng dưng anh không còn thấy man mác như những buổi chiều khác. Còn lạ […]