Archive | July 5, 2017

Thư Tình Gửi Một Người – The Love Letters (3)

      Thư tình gửi một người   17/9/1964 Dao Ánh, Dao Ánh, Dao Ánh, Buổi chiều thật yên tĩnh. Anh đứng nhìn sự yên tĩnh đó rơi xuống từ một đầu cỏ, một con đường dốc, một nóc nhà rồi một thân anh. Hạnh phúc thật đơn sơ. Như một phép lạ thật […]