Cần Thiết – Needed

 

         Cần Thiết 

 

Không có anh lấy ai đưa em đi học
Ai viết thư để em mang vào lớp
Ai lau mắt khi em đang ngồi khóc
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa

 

Những lúc em cười trong đêm khuya.
Lấy ai nhìn những đường răng em trắng

Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
Lúc sương mờ ai thở để sương tan
Ai cầm tay cho đỏ má hồng em
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc

 

Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa Xuân
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc

 

Không có anh nhỡ một mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đêm
Không có anh bàn tay nào ve vuốt
Tóc sẽ dài thêm mái tóc có buồn không?

 

Không có anh nhỡ mai em chết
Thượng Đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục…

 

. Cần Thiết / Thơ Nguyên Sa / Nhạc Hoàng Thanh Tâm

 

(English Version)

 

      Needed

 

Without you,
Who will pick me up from school?
Who will write a letter to me?
So that I can bring it to class
Who will wipe away my tears?
Every time I sit crying.
Who will go out with me on rainy evenings?

 

And in the moments, I smile at night
Who will look at my shiny white teeth?
My bright eyes are glittering planets
In the mist, who will melt away fog.
Who will take my hands and warm my cheeks?
Who will blow light to take clouds into my hair?

 

Without you, if I cry tomorrow.
The sadness in my eyes will wear away.
My hair will grow long,
But my sorrow will never fade.

 

Without you, who will caress me.
Without you, who will make eyes laugh.
Who will sit and listen to my ramblings?
Who will take my hand to lead me to the spring?
That seems to quiver in every azure drop.

 

Without you, if I die tomorrow.
God will ask you ” Why was my hair sad?.
Why were my hands so thin and my eyes so languishing?
You will have to bow to go Hell

 

Đặng Hoàng Lan Translated from The Song “Cần Thiết ” Of Nguyên Sa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: