Archive | July 3, 2017

Cần Thiết – Needed

           Cần Thiết    Không có anh lấy ai đưa em đi học Ai viết thư để em mang vào lớp Ai lau mắt khi em đang ngồi khóc Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa   Những lúc em cười trong đêm khuya. Lấy ai nhìn những đường răng […]