Archive | June 30, 2017

Thư tình gửi một người – Love Letters (2)

Thư tình gửi một người   3/9/1964 Ánh ơi, Anh vừa thức dậy. Ngoài cửa sổ mây buổi chiều đã đen từ chân đỉnh đồi. Cơn mưa đã xuống đó. Thật to. Và gió cũng hú dài như một con thú hoang. Buổi chiều nào cũng buồn như nhau. Cũng chừng ấy hoang vắng. Khung […]