Một mai em đi – Some days you’ll go away

               Một Mai Em Đi

 

Một mai xa nhau xin nhớ cho nhau nụ cười
Cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai
Đừng hận nhau nữa lệ nào em khóc cho đầy
Tình đã mù theo sương khói, theo cơn gió lùa tả tơi

 

Một mai em đi ngày tháng bơ vơ giận hờn
Nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi
Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ
Một đêm nào em đã lỡ buông tay ngậm ngùi xót xa

 

Cho nhau bao nhiêu yêu dấu trong cuộc đời này
Nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng
Kiếp nào yêu người tình nào như dấu chim bay
Còn nhau giữa cơn mê này
Khiến hao gầy phủ hết xuân xanh

 

Một mai em đi gọi gió thả mây về ngàn
Xin tạ lòng người tình ta hư không thế thôi
Đời vui không mấy niềm đau đã chín kiếp người
Lòng đâu phụ nhau thêm nữa khi mai không còn có nhau .

 

                                       Tác giả:  Trường Sa

 

(English Version)

 

        Some days you’ll go away

 

When we are apart,
Always remember to smile when you think of me.
Our love will continue in the next life.
Please let’s not hate one another anymore,
How full of tears your eyes were when we fought!
Our love was cloaked in a thick fog and ripped apart by the wind.

 
When you went away,
The day turned lonely and spiteful.
Our love became like a dry stream.
We were torn apart by your deceitful words.
In one night, you went away leaving only pain.

 
I gave you everything, my dear love.
But, you didn’t need my close embrace.
So, you gave me the cold shoulder.
Our love was fleeting like the footprints of a bird.
Your lies tore us apart, but you are still in my tormented dreams.
My grief has caused me to become old before my time.

 
When you went away,
You took the dark and cloudy skies with you.
I feel only gratitude for you, my dear,
But, in the end, our love was only an illusion.
When we were together, we had some good times!
But, my agony grew deep as the years passed by.
We should not be ungrateful or regretful,
Because we are not together in the coming days and years.

 
Đặng Hoàng Lan Translated from the song ” Một mai em đi” of Trường Sa.

 

 

 

2 responses to “Một mai em đi – Some days you’ll go away”

 1. Bà Tám says :

  Some days you’ll go away.

  Liked by 1 person

 2. nguyentanlong150417 says :

  When we were together, we had some good times!
  I feel only gratitude for you, my dear.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: