Archive | June 21, 2017

Phác thảo chân dung tôi – Portrait Of A Young Musician

      Phác thảo chân dung tôi   Mỗi sáng nhìn vào mặt gương soi lại thấy thêm rất nhiều những sợi tóc bạc…Thuở ấy, tôi là một đứa bé thích ca hát. Mười tuổi biết sofege, chép lại những bài hát yêu thích đóng thành tập, chơi đàn mandolin và sáo trúc. Mười […]