Archive | June 20, 2017

Diễm Xưa – The Old Flame

                            Hồi ức   Diễm của những ngày xưa Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa ở Huế. Nhiều ngày, […]