Archive | June 14, 2017

Thư Thì Mỏng – The Lunch Letters

        Thư thì mỏng Tác giả: Nguyễn thị Hải Hà Bài này đã đăng ở Thư Quán Bản Thảo số 74 tháng 4 năm 2017 Ở một thành phố nhỏ ít người Việt mỗi lần muốn đi ăn nhà hàng Việt phải lái xe có khi cả tiếng đồng hồ. Đa số […]