Archive | April 14, 2017

Nhưng Chỉ Là Giấc Mơ – Just A Dream

Nhưng chỉ là giấc mơ thôi Bài của người quen gửi đăng. Tác giả: Nam Huân Ba mươi tuổi tôi vẫn còn trinh. Không. Tôi không xấu xí cũng không có quan niệm bảo thủ phải giữ gìn trinh tiết cho đến khi lấy chồng. Quan niệm này chỉ thịnh hành ở Việt Nam vào […]