Phôi Pha – Fade To Black

          Phôi Pha

Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua

Không còn ai
đường về ôi quá dài
những đêm xa người
chén rượu cay
một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi

Về ngồi trong những ngày
nhìn từng hôm nắng ngời
nhìn từng khi mưa bay
có những ai xa đời quay về lại
về lại nơi cuối trời
làm mây trôi

Thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi
từ vườn khuya bước về
bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa.

Tác giả: Trịnh Công Sơn

( English Version)

           Fade to Black

When the night came and the moon appeared,
I remembered my innocent wandering footsteps.
But, oh, it was fleeting.
With each new spring, I become one year older.
Until the day when I will also arrive in Heaven.
Human life is like the wind.
Then there was no one left.
Oh, my way back home was so long.
We were apart in those long lonely nights,
And life’s nectar tasted bitter and rotten.
Suddenly the joy emerged,
In time for humanity’s long wait.

I sat here way back then,
And watched the passing of each sunny day,
And each night when rain poured from the sky.
There were those who want to escape from life,
But each set his gaze to the horizon,
As he watched the clouds silently drift.
Just let me fade away,
This road of life has nothing for me.
My dark hair has gone through several seasons.
There were times,
From my garden in the late night,
I finally came back home.
And the footsteps of the angel were very light,
Just like the eternal ancient soul.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song ” Phôi Pha” Of Trịnh Công Sơn.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: