Archive | March 23, 2017

Tình Nhớ – Sea Of Love

                Tình Nhớ Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu Tình ngỡ đã phôi pha […]