Archive | March 16, 2017

Ngày Xưa Hoàng Thị – Red Dust

  Ngày Xưa Hoàng Thị   Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Ôm nghiêng tập vở Tóc dài tà áo vờn bay Em đi dịu dàng Bờ vai em nhỏ Chim non lề đường Nằm im giấu mỏ Anh theo Ngọ về Gót giày lặng […]