Forsaken Love- Tình Lỡ

Tình Lỡ

Thôi rồi còn chi đâu em ơi
Có còn lại chăng dư âm thôi
Trong cơn thương đau men đắng môi
Yêu rồi tình yêu sao chua cay
Men nào bằng men thương đau đây
Hỡi người bỏ ta trong mưa bay

Phương trời mình đi xa thêm xa
Nghe vạn mùa thu sau lưng ta
Em ơi, em ơi! Thu thiết tha
Ơi người vì ta qua phong ba
Có còn gì sâu trong tâm tư
Mắt lệ mờ hoen dư âm xưa

Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau
Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau
Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi
Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi

Con đường mình đi sao chông gai
Bước vào đời nhau qua bao nay
Em ơi, em ơi! Sao đắng cay
Thôi đành vùi sâu tâm tư thôi
Hết rồi còn chi đâu em ơi
Hết rồi còn chi đâu em ơi …

Tác giả – Thanh Bình

[English version]

Forsaken Love

Oh no, there is nothing left, my darling.
Now there are only hollow echoes of love.
My taste has become bitter with pain.
How I lament that I ever loved you!
Which wine was like this cruel love?
Oh God, you left me alone in the drizzling rain.
You went farther and farther away from me,
Leaving behind a thousand autumns.
Oh my darling, how precious and sweet the fall was!
How you weathered so many storms for me.
What was hidden deep in your heart?
All of my tears have blurred our tender memories.
The moon cracked like our hearts breaking,
How much pain did we cause,
with our severed liaison?
There was really nothing left for us.
All that remained was endless heartache.
We endured so many hardships along the way.
You came into my life so long ago.
Darling, how coarse and guileless we were!
We relinquished the precious gift of our love.
Oh no, there is nothing left, my darling.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình Lỡ” Of Thanh Bình.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: