Tháng Sáu Trời Mưa – The Warm Rain

Tháng Sáu Trời Mưa

Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt.
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa.
Anh lạy trời mưa phong toả đường về .
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận.

Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại.
Mười ngón tay đừng tà áo mân mê.
Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya.
Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng…

Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến.
Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa.
Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu.
Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ.

Và hãy nói năng những lời vô nghĩa.
Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai.
Hãy để môi rót rượu vào môi.
Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn.

Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt.
Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan.
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn.
Nếu em sợ thời gian dài vô tận.

Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống.
Trời không mưa em có lạy trời mưa?
Anh vẫn xin mưa phong toả đường về.
Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm.

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng .
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân.
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân.
Vì anh gọi tên em là nhan sắc.

Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc.
Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi.
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu.

Tác giả- Nguyên Sa

       (English Version)

                 The Warm Rain

 

It rained in June and it seemed not to stop.
If it had not rained, I would have prayed for it.
It was a blessing that the rain impeded your way home.
Oh, how I wished that night would never end!

 

I begged you not to worry about the rain.
I wished that you wouldn’t put on your coat.
I wished that we could escape time.
Why were you worried about staying too late?
Were you afraid the next day would come too soon?

 

Rest your head on my shoulder in the rising tide of our love.
Let me look at you in the steaming rain.
Let me breathe the sweet breeze of autumn.
When the last light fades and the sun goes to rest.

 

Let’s talk nonsense to each other.
Let me see your clear-eyed smile.
As you slumber peacefully on my shoulder,
Let me kiss you with the sweet taste of wine.
Let me caress your hands with my trembling fingers.

 

Was the wind cold while our hands were intertwined so tightly?
Was the night getting late while you slept so peacefully?
We could have stayed together in marital bliss forever,
If you were so afraid of eternity without me.

 

It was raining in June,
I wondered whether you would hear the pounding rain,
Even when the rain stopped.
I wondered whether you prayed to God for rain.
The rain was a gift from God that kept you with me.
I still thank God for that rain despite its dark clouds.

 

Your skin was so white that it glowed in the dark night.
Your hair was so soft that I didn’t miss the spring.
There aren’t any other women in the world.
Because I only have eyes for you and your beauty.

 

I will brush your hair as you drift to sleep.
I will press your pearl adorned hand against my lips.
I will whisper in your ears like a gentle wind.
I will remember the hot rain in June forever.

 

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem ” Tháng Sáu Trời Mưa” Of Nguyên Sa.

2 responses to “Tháng Sáu Trời Mưa – The Warm Rain”

  1. nguyentanlong150417 says :

    It’s always rain on my way to see her (remember )

    Liked by 1 person

  2. Bà Tám says :

    Perhaps, the warm rain or gentle rain is more suitable?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: