Mưa ~ Rainfalls

Mưa rơi rơi trên đường,

Mưa  rơi suốt canh trường

Mưa rơi ướt phố phường,

Mưa trôi lá trong vườn,

Mưa đang tí tách reo ven tường

Mưa rơi trên sông dài,

Mưa qua khắp non đoài,

Mưa cho thắm hoa đời,

Mưa trôi hết u hoài,

Mưa cho đám lúa non mỉm cười.

Mưa đem tươi vui về cho thắm áo nâu,

Mưa cho nương dâu và khoai sắn lên mau,

Mưa như trút sầu,

Mưa tô lúa đầu,

Mưa rơi qua Bến Hải, Cà Mau.

Mưa rơi trên vai chàng,

Mưa rơi ướt vai nàng.

Mưa rơi khắp thôn làng.

Mưa reo những cung đàn.

Mưa như tiếng ru con dịu dàng.

Mưa yêu bông hoa đời.

Mưa yêu biết bao người.

Mưa không biết hững hờ.

Mưa thương lúa bơ phờ.

Mưa yêu lúa mong mưa từng giờ.

Mưa yêu thương ai nghèo.

Mưa cho lúa ngô nhiều.

Mưa cho hết tiêu điều.

Mưa cho những ai nghèo.

Mưa cho thắm bữa cơm ban chiều.

Mưa rơi phương đông rồi mưa tới phương tây.

Mưa gieo hương xuân về trên những luống cây.

Mưa rơi chốn này.

Mưa cho lúa đầy.

Mưa cho duyên ta càng nồng say.

Mưa không yêu ngang đường.

Mưa không muốn ai buồn.

Mưa yêu nước non này.

Mưa yêu mến dân cày.

Mưa cho lúa ngô hơn gạo đầy.

Mưa còn gieo xuống đời.

Mưa về cho lúa thêm tươi.

. Nhạc Văn Phụng. Lời Văn Khôi

English Version

Rainfalls

Rain fell on the road.
Rain fell through long night.
Rain drentched street and quarter.
Rain rolled leaves in our garden.
Rain fell with drip drop on walls.

 

Rain fell on extended river.
Rain streamed over all mountains.
Rain altered flowers of life fresh.
Rain run deep agony away
Rain made young paddy smile.

 

Rain bring joy to peasant farming.
Rain helped rice- seeding fields growing.
Rain pushed long grieves away.
Rain painted early rice stunning.
Rain run to Bến Hải – Cà Mau..

 

Rain fell on your shoulders.
Rain caused hers washed too.
Rain fell almost over villages.
Rain sounded as beautiful melody.
Rain was like gentle lullaby.

 

Rain loved scentened fresh flowers.
Rain loved all of everyone.
Rain didn’t rejected anything.
Rain loved laden paddy-field.
It loved rice that expected rain every hour.

 

Rain loved whole poor people.
Rain gave us much more rice.
Rain help us escape hungry.
Rain owned of miserable people.
Rain filled up our warm dinner.

 

Rain fell from East to West.
Rain scattered savour of spring on furrows.
Rain fell over this place.
Rain gained full of paddy.
Rain made our love profound.

 

Rain didn’t love vague things.
Rain did’t want to make anyone sorrowful.
Rain loved our native land.
Rain loved hard life of farmers.
Rain raised full of much rice and maize.

 

Rain still irrigated water on the fields.
Rain turned back and supplied crops more prosperous.

 

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song ” Mưa” Of  Văn Phụng.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: