Bến Xuân – The Bridge of Spring

      Bến Xuân 

Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước

Em đến tôi một lần

Bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân

Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú…

Cành đào hoen nắng chan hoà

Chim ca thương mến,

Chim ngân xa u ú ù u ú

Hồn mùa ngây ngất trầm vương,

Dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi

Còn thấy chim ghen lời âu yếm

Tới đây chân bước cùng ngập ngừng

Mắt em như dáng thuyền soi nước

Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân.

Điệp khúc:

Sương mênh mông che lấp kín non xanh

Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân

Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca

Cánh nhạn vào mây thiết tha lưu luyến tình vừa qua

Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác Em vắng tôi một chiều

Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu

Từng đôi chim trong nắng khẽ ru u ú ù u ú

Lệ mùa rơi lá chan hoà!

Chim reo thương nhớ,

Chim ngân xa u ú ù u ú

Hồn mùa ngây ngất về đẩu

Người đi theo mưa gió xa muôn trùng

Lần bước phiêu du về bến cũ

Tới đây mây núi đồi chập chùng

Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng

Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân.

Văn Cao

(English Version)

The Bridge of Spring

My lonely house set on the banks of a tranquil river,
Was reflected in the cool water flowing under a bridge.
You visited me once.

When flocks of wild birds softly gathered along the sides of the bridge.
In pairs, they soared on white wings flying high above,
As they chattered their sweet and peaceful songs.
Hmmmm…hmmmm.

The heavy branches of peaches trembled in the warm sun,
As the birds serenaded us with their songs of love.
The tune echoed farther and farther away. Hmmm…hmmm…
Filling our delighted souls with their haunting melody.

We strolled through the sloping mountains and rolling hills.
While we talked with each other so lovingly that even the birds were jealous.
We stepped lightly with our hesitant feet and our wavering hearts.
Your eyes glistened like a boat reflected in water.
Your clothes fluttered in the gentle spring breeze,
And you looked so bashful standing on that bridge.

A dense mist covered the fertile green mountains.
Oh, a light brown sail fluttered on the restless water.
Immigrants listened to the birds chirping tenderly.
The cranes glided high into amorous clouds,
And they longingly remembered our former love.

How amazed and bewildered was my little house!
You lost me that one evening,
Our love is still engraved on the old desolate bridge.
All the mating birds chimed quietly in the warm sunlight.
Hmmm…hmmm…

The spring leaves were drenched in tears.
As the birds serenaded us with their songs of love.
The tune echoed farther and farther away. Hmmm…hmmm…
Where did our souls soar into magical ecstasy?

I endured the wind and the rain as I wandered endlessly.
Then I drifted back to the old sentimental bridge.
And I came to the place where the hills and mountains huddled together.
Where the tiny willows and poplars were lit in golden sunlight.
Facing life’s hardships, I still look back at the fateful bridge with trepidation.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song  “Bến Xuân ” of Văn Cao.

 

One response to “Bến Xuân – The Bridge of Spring”

  1. Bà Tám says :

    You visited me once. “Only” in the sentence is redundant.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: